Nieuws

Ziektekostenverzekeringen in 2020: wat is er veranderd?

0

Elk jaar vinden er veranderingen aan de zorgverzekering plaats. Wil je weten wat er voor jou is veranderd? Bekijk hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij en welke van toepassing zijn op jouw situatie.

Stijging zorgpremie

De zorgpremie is het bedrag dat je betaalt voor je basisverzekering. De afgelopen jaren steeg deze premie steevast en zo ook in 2020: dit jaar betalen Nederlanders maandelijks zo’n €3 meer voor hun zorgpremie. Jaarlijks komt dit neer op een stijging van €40.

Hoewel de dekking van de basisverzekering min of meer hetzelfde is bij alle verzekeraars, kan de hoogte van de zorgpremie nogal verschillen. Daarom is het belangrijk dat je kiest voor een passende basisverzekering. De gemiddelde maandpremie ligt momenteel rond de €118,50.

Stijging zorgtoeslag

De zorgtoeslag is de vergoeding die je vanuit de overheid krijgt voor je zorgverzekering. De hoogte van je inkomen bepaalt of je in aanmerking komt voor deze toeslag en hoeveel je krijgt. Naast de zorgpremie stijgt ook de zorgtoeslag, maar alleen voor de laagste inkomensgroepen waaronder alleenstaanden (€67 meer) en meerpersoonshuishoudens (€95 meer).

Extra dekking basispakket

Je basisverzekering dekt de belangrijkste zorgkosten zoals je huisartsbezoek en spoedeisende zorg.

Dit jaar is de dekking van de basisverzekering uitgebreid met een vergoeding voor:

  • geneesmiddelen durvalumab en abemacicilib (voor de behandeling van bepaalde vormen van borst- en longkanker)
  • geneesmiddel Fampyra (medicatie die het loopvermogen van MS-patiënten kan verbeteren)
  • logeerkosten van patiënten die ver en langdurig moeten reizen voor hun behandeling (€75 euro per nacht bij minimaal drie aaneengesloten dagen behandeling)
  • eerstelijnszorg door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten
  • glucosesensor FGM (voor diabetici die intensieve insulinetherapie volgen en dagelijks minimaal vier keer moeten prikken)
  • startbehandeling met geneesmiddel osimertinib, voor volwassen patiënten met longkankertype NSCLC (alleen in 2020 in het basispakket)
  • langdurige fysiotherapie of oefentherapie voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) en axiale spondyloartritis die deelnemen aan een onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van langdurige actieve fysiotherapie of oefentherapie
  • geneesmiddel Spinraza (ter behandeling van spierziekte SMA)
  • apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten (of nog niet is toegelaten) tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Wijzigingen basisverzekering

Je basisverzekering komt ook dit jaar met een verplicht eigen risico van €385, gelijk aan vorig jaar. Zorgkosten die onder dit eigen risico vallen en die je dus uit eigen zak moet betalen zijn onder meer medicijnen, bloedprikken, ambulancevervoer, ziekenhuisopnames en -behandelingen, en operaties.

Als je een stoppen-met-rokenprogramma volgt, hoef je daar vanaf dit jaar geen eigen risico meer voor te betalen. Deze ondersteuning – mits het gaat om professionele en gedragsmatige begeleiding die onderzocht is en werkt – wordt nu volledig vergoed.

Heb je een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via een vakbond, werkgever of pensioenfonds? Dan krijg je in 2020 de helft minder collectiviteitskorting: de korting is verlaagd van 10% naar 5%.

Leiderschap en sport

Vorig Artikel

Sportwedstrijden in 2021: zo gaat het eruit zien

Volgend Artikel

You may also like

More in Nieuws