AlgemeenGezondheid

Dit is er in 2019 veranderd in de zorg

0

Elk jaar worden er weer wijzigingen doorgevoerd in het Nederlandse zorgstelsel. De regering neemt nieuwe maatregelen en de zorgverzekeringen veranderen. Dat is ook in 2019 weer het geval. Die wijzigingen kunnen een behoorlijke impact hebben op jou en jouw rechten. In dit overzicht vind je de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Zorgverzekering

De zorgpremies zijn gemiddeld met 124 euro per jaar gestegen. Dat komt neer op zo’n tien euro per maand aan extra kosten voor je zorgverzekering. Dat heeft de overheid gedaan om de kwaliteit van de zorg in Nederland te kunnen verbeteren. Om ervoor te zorgen dat mensen met lage inkomens dit nog steeds kunnen betalen, is de zorgtoeslag iets verhoogd. In 2019 krijgen alleenstaanden 94 euro meer en meerpersoonshuishoudens 281 euro. Alleen het maximale verplichte eigen risico is niet veranderd. Die bijdrage ligt nog steeds op 385 euro.

Vrije artsenkeuze

In 2019 kan iedere Nederlander kiezen tussen vier verschillende polissen. Deze hebben betrekking op de vrije artsenkeuze. Er is een budgetpolis met een beperkte zorgkeuze. Een naturapolis met een ruime zorgkeuze. Een restitutiepolis met een vrije zorgkeuze. En tot slot is er ook nog een combinatiepolis, waarbij soms ruime zorgkeuze van toepassing is en soms vrije zorgkeuze. Bij bepaalde operaties of behandelingen, kunnen er in verschillende polissen alsnog beperkingen gelden voor het aanbod in ziekenhuizen en klinieken. Dit is één van de dingen waar je bij je zorgverzekering vergelijken goed op moet letten.

Wet langdurige zorg

Mensen die een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz), betalen altijd een eigen bijdrage. Die is eerst laag en later hoog. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen die in een instelling wonen. In 2019 is de standaard periode voor een lage eigen bijdrage ingekort. Was dat eerst zes maanden, is dat nu nog maar 4 maanden. Na die vier maanden wordt op basis van de persoonlijke omstandigheden bepaalt of de hoge eigen bijdrage ingaat. Hierbij wordt gekeken naar inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. De vermogensinkomensbijtelling is in 2019 overigens verlaagd van acht naar vier procent.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) is bedoeld om iedereen zolang mogelijk thuis te laten wonen. De overheid komt je tegemoet in de zorg die je daarbij nodig hebt. Voor deze ondersteuning betaal je vanuit de wmo in 2019 een maximale eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken. Inkomen of geld spelen daarin geen rol meer. De eigen bijdrage die je moet betalen, kan per gemeente verschillen. Elke gemeente mag namelijk zelf bepalen óf hun inwoners een eigen bijdrage moeten bepalen en zo ja, hoe hoog die dan moet zijn. Al moet het natuurlijk wel onder het maximum blijven. Als er iemand in het huishouden de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, dan hoeft er trouwens nooit eigen bijdrage te worden betaald.

5 Populaire opkomende sporten in 2019

Vorig Artikel

Michael van Gerwen vermogen, workout en routine van de Nederlandse darter

Volgend Artikel

You may also like

More in Algemeen