Nieuws

Het belangrijkste ingrediënt voor een gezond en gelukkig leven

0

Over ‘geluk’ zijn vele boeken en onderzoeksrapporten vol geschreven. En nog steeds wordt in dit veld nieuw onderzoek opgestart. Dat is niet omdat onderzoekers nog steeds het antwoord niet hebben gevonden op de vraag ‘wat zorgt ervoor dat we gelukkig leven leiden’, maar juist omdat de inzichten zo interessant zijn en vragen om nog meer verdieping. 

Als je aan mensen vraagt ‘wat heeft jou gelukkig gemaakt in het leven’, dan is de kans groot dat je niet het echte antwoord krijgt. Onze hersenen onthouden dingen selectief en geven vaak een creatieve draai aan de werkelijkheid. Andersom werkt het ook niet: vraag aan jonge mensen wat hen gelukkig zal maken, en je zult vaak het antwoord ‘geld’ of ‘roem’ krijgen.

Goede relaties houden je fysiek en mentaal gezond

Daarom startten twee mensen 75 jaar geleden een onderzoek bij meer dan 700 mannen in Boston en Harvard, zodat ze deze mensen hun leven lang door de tijd konden volgen om zo objectief te bepalen wat hun gelukkig zou maken in het leven, in plaats van het achteraf proberen te reconstrueren.

De onderzoekers stelden 2 groepen samen: een groep jongemannen net die begon aan hun tweede jaar op Harvard, de andere groep woonde in een sociale achterstandswijk in Boston. Jaar na jaar interviewden ze de mannen over hun leven, hun werk, hun familie, gezondheid, hun dromen. Ze analyseerden de data uit de medische dossiers. Ze legden hen onder een hersenscanner, namen bloed af en maten hun cholesterol. Op dit moment leven er van deze mannen nog 60, de meesten zijn ouder dan 90. Inmiddels hebben de onderzoekers het veld uitgebreid naar hun kinderen.

En wat vonden ze, na 75 jaar onderzoek? 3 belangrijke lessen:

Wat ons gezond houdt is niet zozeer het voedsel dat we eten, de sport die we beoefenen of de hoogte van ons cholesterol. De belangrijkste indicator voor een gezond en gelukkig leven zijn de relaties die we onderhouden en de mate waarin we daar zelf tevreden over zijn. De onderzoekers destilleerden 3 belangrijke lessen hierover:

1. Sociale banden zijn echt wezenlijk voor onze gezondheid. Mensen met meer sociale banden met familie, vrienden of een gemeenschap zijn gelukkiger, fysiek gezonder en leven langer dan mensen die dit niet hebben.

2. Daarnaast gaat het om de kwaliteit van relaties. Mensen kunnen eenzaam zijn in een mensenmassa en een huwelijk. Echtscheiding is minder erg dan een voortleven in een huwelijk vol conflict.

3. Goede relaties beschermen niet alleen ons lichaam, maar ook ons brein. Mensen met een relatie waarin ze ervaren dat ze op iemand kunnen rekenen, houden langer een scherp geheugen. Andersom werkt het ook zo, mensen in relaties waarin ze niet echt op de ander kunnen steunen, ervaren sneller dat hun geheugen achteruit gaat.

Verandering van mening

Aan de deelnemende mannen was bij aanvang ook gevraagd wat ze zelf dachten dat voor hen de meest bepalende geluksfactor zou zijn in het leven. De meesten van hen antwoordden, net zoals vele jonge mensen dat vandaag doen, met zaken zoals geld en roem. Maar het onderzoek toont aan dat de mensen die het meest gelukkig waren, zich overgaven aan relaties met familie en vrienden.

Kortom: een goed leven bestaat uit goede relaties. Het is eigenlijk zo simpel.

Wil je het hele verhaal van de onderzoeksleider horen? Ga dan even zitten voor dit filmpje. Absoluut de moeite waard!

10 tips voor een gezonde levensstijl

Vorig Artikel

Honing met kaneel: gezond en lekker?

Volgend Artikel

You may also like

More in Nieuws